Φωτογραφία Βάπτισης

Επιλεγμένες φωτογραφίες βάπτισης από διάφορες τελετές. Ολοκληρωμένες δουλειές μπορείτε να δείτε στο blog.